3 d’oct. 2010

a la Llàntia...
Ahir a la tarda vivíem un moment emotiu per la nostra ciutat. Quatre entitats (Peña Bética, Sabor Andaluz, Hdad. Rociera de Mataró i ACA Hdad. la Armonía) que porten anys treballant per la cultura popular estrenaven seu, locals cedits per l’ajuntament de Mataró, destinats a fomentar la cultura, la convivència i altres valors destacables com la integració.

La Llàntia acull més de 300 persones que es sumaran a la seva activitat cultural, un barri que es caracteritza per la seva millora en serveis i espais públics, i ara avançarà cap a una millor diversitat cultural.

Entitats del barri donaven la benvinguda als nouvinguts/es, en un espai on els i les assistents es relacionaven i aprofitaven per començar a estrènyer lligams.

En el parlaments Joan Antoni, el nostre alcalde, manifestava que “els projectes per millorar Mataró i donar oportunitats als seus ciutadans/es requereixen processos lents, progressius i sobretot que generin complicitats”. Paraules plenes d’experiència, ho demostra la construcció del nou cap, el magnífic poliesportiu i la Via Europa (moment on barris perifèrics com la Llàntia quedaven integrats en un projecte de ciutat connectada per tots els seus recons).

Aquest és el camí a seguir, les entitats s’han d’anar impregnant en el dia a dia del barri, oferir noves dinàmiques i continuar treballant per fer de la Llàntia un espai simbòlic de ciutat.

Activitats com el flamenc, la guitarra espanyola, la percussió, el futbol, els tallers, els cursos, les exposicions temàtiques, les conferències, l’aproximació a les TIC, tindran el paper principal en aquesta nova convivència.

Gràcies a totes les persones que han treballat en aquest gran projecte, socis/es, artistes, administracions (especialment el nostre ajuntament), entitats, Associació de Veïns, ciutadans/es… Avui estem fent més ciutat, estem fent Mataró!