29 d’oct. 2008

PROSTITUCIÓ ?? ¿¿¿ ??? !!!! ¡¡¡

Es diu que la prostitució es "l'ofici" més antic, però aquesta pràctica només es possible quan la societat comença a disposar de capital, intercanvi de favors sexuals per materials. Els primers humans no coneixien l’esmenta’t intercanvi ja que no disposaven de cap tipus de capital acumulat.

Des d'un punt biològic, hi han actituds d'animals que poden equipara-la a la prostitució: els pingüins intercanvien sexe per pedres en la construcció de nius, i entre els ximpanzés nans existeix un sistema social ben establert en el que les femelles ofereixen sexe a canvi de menjar, i com a mecanisme de resolució de conflictes.

En el món antic es contemplen diferents formes de prostitució, per exemple i entre d'altres, la religiosa. A Babilònia existia l'obligació per a totes les dones, que almenys una vegada a la vida, havien d'anar al santuari de Militta per practicar sexe amb un estranger com a mostra d'hospitalitat, a canvi d'un pagament simbòlic. La prostitució també es contempla a la tradició grega, romana, asteca, etc.

Tipus de prostitució: de carrer, és la que porta una sèrie de perills tant sanitaris, com per a la pròpia prostituta, ja que s'exposa a delinqüents i a violència. Escorts, es fingeix una relació de parella on la persona que exerceix acompanya al client a diferents esdeveniments. Establiments, locals nocturns, bordells i locals de massatges.

Personatges il·lustres que han recorregut a aquest servei o que l'han prestat:

Julio César, Maria Magdalena, Miguel Angel, Franz Schubert (va morir de sífilis), Lluis XIV de França (Rei Sòl), etc.

Hi han diferents visions i posicionaments sobre la prostitució. Per una banda, trobem el model que segueixen Holanda i Alemanya, on aquesta pràctica està regulada. Això suposa que els "treballadors/es" paguen impostos i no es dóna una imatge social tant degradant. Per altra banda, a Suècia es segueix el model abolicionista, que permet la prostitució però es penalitza el consum (utilització del cos com un element de consum). La prostitució en aquest país, es considerada com una forma de violència contra les dones, en la majoria dels casos les prostitutes són víctimes que requereixen ajuda i per aquest motiu, es porta a terme el intent de conscienciar i educar a la ciutadania . Hi ha una discriminació vers les dones, una desigualtat de gènere que continuarà existint mentre hi hagin homes que comprin, venguin i explotin a les dones, nens i nenes, prostituint-los. I per últim, els EEUU on està totalment prohibida la prostitució, menys en alguns comtats de l'estat de Nevada.

Hem de reflexionar sobre aquesta pràctica, la prostitució. Les persones no som objectes i per aquest motiu hem de respectar-nos i no exercir cap tipus de discriminació. El problema va més enllà, hem de ser capaços d’anàlitzar el perquè hi han dones que s'exposen a aquest tipus de pràctiques...

http://es.noticias.yahoo.com/12/20081029/tes-desmantelada-una-red-que-obligaba-a-47926c1.html