29 de set. 2008

NAU GAUDÍ

La Nau Gaudí és un edifici d’interès patrimonial de la ciutat i això comporta que han de conviure diferents aspectes:

Per una banda, l’ús de l’edifici ha de respectar l’estructura arquitectònica i la seva distribució ha de ser diàfana per tal d’evitar que estructures interiors puguin limitar la visió del seu patrimoni.

I per altra banda, que els usos siguin compatibles amb visites a la nau per permetre l’accés del visitant en qualsevol moment sense necessitat d’interrompre l’activitat en el màxim horari possible. Amb un funcionament diari i no esporàdic.

Tot l’ anterior posa de relleu que aquesta Nau és un espai obert a Mataró i als seus ciutadans.

Atenent les característiques esmentades que fan d’aquest espai un lloc únic, estem segurs dels usos que presentem, TELECENTRE a la tarda i ocup@ciojove al matí. Garantia d’impuls de diferents valors: igualtat d’oportunitats, la llibertat i la justícia social.

Posant en marxa aquests usos, la ciutat de Mataró fa front a l’escletxa digital, una desigualtat patent a tot el territori català. Malauradament avui dia més de la meitat dels ciutadans no poden accedir a la formació o utilització de les tecnologies de l’ informació i la comunicació, creant una diferenciació entre les persones davant de les oportunitats que el coneixement genera. Si no treballem per superar aquesta desigualtat el desnivell de coneixement i analfabetització digital tendeix a augmentar en lloc de disminuir.

La dificultat d'accés a la xarxa comporta una fractura digital que exclou als més desfavorits i impedeix la seva incorporació a la nova societat de la informació i el coneixement. No tothom es pot permetre un ordinador connectat a la xarxa, i menys encara disposar dels coneixements bàsics per saber fer-lo anar.

És per això, que l’ajuntament de Mataró fa l’obertura d’un espai adreçat al col·lectiu jove de la ciutat. Un espai relacionat amb les noves tecnologies, que dóna el servei de TELECENTRE habilitat amb 32 ordinadors de programari específic. Per accedir gratuïtament a Internet i facilitar l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’equipament comptarà amb un dinamitzador que oferirà informació i formació als usuaris alhora que podràn ser assessorats al fer navegació assistida per Internet.

A la Nau Gaudí trobarem un punt d’informació juvenil, que ofereix un servei d’informació, orientació i assessorament davant de les consultes que formulin els joves sobre totes les seves inquietuds que des de diferents àmbits els poden afectar (formació, lleure, habitatge, participació, associacionisme, etc.) i un espai de recerca de documentació.

La implementació d’aquests serveis, programacions, informació i dinamització per als joves de la ciutat s’ha desenvolupat d’acord amb el que preveu el Pla jove X Mataró, amb la planificació de generar una xarxa d’espais públics de serveis i recursos pels joves.

Les polítiques municipals de joventut han de disposar d’aquests espais amb la intenció que siguin els mateixos joves els que es converteixin en protagonistes de la seva pròpia dinàmica.

És només des d’aquesta concepció que els esmentats recursos es poden convertir en elements d’integració social i interlocució juvenil.

La informació, assessorament i orientació especialitzada són una eina fonamental pel desenvolupament de les potencialitats dels joves en igualtat d’oportunitats.

La
Cooperativa Obrera Mataronense va ser el primer projecte d’envergadura d’Antoni Gaudí. Una fàbrica on Gaudí utilitza per primera vegada l’arc parabólic i aplica per primer cop la decoració en ceràmica. Va realitzar el disseny urbanístic basant-se en l’orientació solar i va incloure espais enjardinats en el projecte. Fins i tot va dissenyar l’emblema de la Cooperativa amb la figura d’una abella, símbol de la laboriositat. Gaudí va fer tot això amb només 26 anys i va ser capaç de fer-ho perquè algú va confiar en el seu talent i en la seva capacitat com a jove, condició que no ens ha de diferenciar de qualsevol altre ciutadà. Aquesta confiança va contribuir a que anys més tard Gaudí arribés a ser reconegut internacionalment com el millor arquitecte modernista. Va tenir la oportunitat de començar a demostrar la seva vàlua.

Si parlem d’oportunitats, amb la inauguració d’aquesta Nau i amb l’explicació dels usos que estàn al servei dels joves, demostrem la nostra confiança en el col·lectiu juvenil. Estem creant oportunitats, estem generant igualtat, estem afavorint una societat més lliure i més justa. Estem apostant pels joves, pels seus projectes i pel seu futur tal com fa més de 100 anys algú va fer amb un jove arquitecte de 26 anys. Un jove que avui estaria orgullós de veure el munt d’oportunitats que generarà la seva primera obra important.

Gràcies a tots i totes per la vostra confiança en un projecte de ciutat, en un projecte dels joves mataronins.